KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 11.12.2017

CHF BLIHET 111.11 SHITET 117.11

EUR BLIHET 131.58 SHITET 135.18

GBP BLIHET 148.30 SHITET 154.30

USD BLIHET 111.31 SHITET 114.91

FATCA

 “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA) është një ligj i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës qëllimi i të cilit është parandalimi i evazionit fiskal të shtetasve Amerikanë të cilët kanë llogarië të mbajtura në entitete të huaja. Çdo bank në botë ka detyrim të përputhet me “Ligjin për Përputhshmërinë e Taksës mbi Llogarinë e Huaj” (FATCA) duke filluar nga data 01.07.2014. 

ALPHA BANK A.E. dhe filialet e saj, në kuadrin e përputhshmërisë me Ligjin e sipërpërmëndur, do të zbatojë procedurat e kërkuara si për klientët ekzistues ashtu edhe për ata të rinj. Alpha Bank Albania ShA, e koordinuar nga Alpha Bank AE, ka kryer me sukses regjistrimin në site-in e Internal Revenue Service (IRS) e SHBA-së dhe identifikohet me Global Intermediary Identification Number (GIIN): 8SX8LI.00008.ME.008 nën statusin - DEEMED COMPLIANT FFI (Institucion Financiar në Përputhje). 

Ju bëjmë me dije së, duke filluar me 01.07.2014, Alpha Bank Albania, në përputhje me statusin e zgjedhur, duhet të implementoje një procedurë të standartizuar dhe uniforme të identifikimit të të gjithë klienteve të saj, duke respektuar dhe zbatuar legjislacionin e Republikës së Shqipërisë dhe Ligjin për Përputhshmërinë e Taksës mbi Llogarinë e Huaj – FATCA.

Më shumë informacion mund të gjeni në site-in e autoritetit fiskal të SHBA-së në:
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA


Gjithashtu mund të shkarkoni dokumentat e mëposhtëm:
Formulari për Subjektet 
Formulari për Individët