KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 22.01.2021

CHF BLIHET 110.86 SHITET 118.86

EUR BLIHET 120.47 SHITET 126.47

GBP BLIHET 134.77 SHITET 142.77

USD BLIHET 98.58 SHITET 104.58

Zhvillimi në Karrierë
Promovimet (ngritjet në detyrë) vendosen në bazë të hapjes së vendeve të lira të punës në pozicionet e një niveli më të lartë, bazuar gjithashtu në aftësitë dhe eksperiencën e çdo punonjësi për të zotëruar dhe kryer më së miri detyrat e pozicionit. Vendet e lira të punës fillimisht u bëhen të njohura punonjësve të Bankës.