KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 26.02.2021

CHF BLIHET 108.50 SHITET 116.50

EUR BLIHET 120.70 SHITET 126.70

GBP BLIHET 137.90 SHITET 145.90

USD BLIHET 98.75 SHITET 104.75

Kredi për shtëpi

10/04/2020
Cfarë kriteresh kërkohen për marrjen e një kredie hipotekare?
Për të aplikuar për kredi për shtëpi pranë Alpha Bank Albania, ju duhet të jeni rezident në Shqipëri (ose të aplikoni me një bashkë-kredimarrës rezident në Shqipëri) dhe të plotësoni minimalisht kushtet e mëposhtme:

Deklaratë të ardhurarash
Kartë identiteti ose pasaportë
Dokumenta për kolateralin
Minimumi 1 (një) vit vjetërsi pune

10/04/2020
Cilat janë normat e interesit dhe komisionet që Banka aplikon për klientët?
Normat e interesit dhe komisionet mund t’i gjeni duke klikuar në linkun KËTU
10/04/2020
Çfarë monedhe duhet të zgjedh në marrjen e kredisë?
Banka financon në monedhën EUR dhe LEK, por me qëllim shmangien nga rreziku i kursit të këmbimit, do ju sugjeronim monedhën në të cilën gjeneroni të ardhurat.
10/04/2020
Çfare afati duhet të zgjedh në marrjen e kredisë?
Banka financon deri në 30 vite për kreditë e shtëpisë por me kushtin që mosha e klientit të mos tejkalojë 68 vite në maturimin e kredisë.
10/04/2020
Cilat janë kostot që shoqërojnë aplikimin e një kredie hipotekare?
Kostot që ju do të paguani janë:

Komisioni i disbursimit
Vlerësimi i pronës
Shpenzimet ligjore (kontrata e kredisë dhe hipotekës)
Sigurimi i jetës për kredimarrësin dhe sigurimi i pronës

10/04/2020
A mund të mbyllet kredia përpara afatit të maturimit dhe me çfare penaliteti?
Po, kredia mund të mbyllet në cdo moment duke paguar një penalitet 0.5% të shumës së shlyer. Për më tepër klikoni linkun KËTU