KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 26.02.2021

CHF BLIHET 108.50 SHITET 116.50

EUR BLIHET 120.70 SHITET 126.70

GBP BLIHET 137.90 SHITET 145.90

USD BLIHET 98.75 SHITET 104.75

Të ndryshme

10/04/2020
A mund të paguaj fatura utilitare pranë Alpha Bank?
Po, ju mund të kryeni pagesa të faturave për UKT, OSHEE, ALBtelecom, Vodafone dhe Telekom.
Ju mund të aktivizoni shërbimin e debitimit direkt në linkun KËTU
10/04/2020
Mund të më transferojnë lekë nga jashtë Shqipërisë pranë Alpha Bank nëse nuk kam llogari pranë Bankës suaj?
Alpha Bank Albania ofron shërbimin e MoneyGram nëpërmjet të cilit të afërmit tuaj mund t'ju dërgojnë para.
10/04/2020
Për çfarë shërbimesh mund të aplikoj online?
Ju mund të aplikoni online për:

Alpha e-Banking

Hapje llogarie të re ose aktivizim llogarie jo aktive

Debitim direkt për pagesat e faturave utilitare

Kartë debiti ose rilëshim kodi pin dhe rilëshim/riaktivizim kartë debiti/krediti

Para aplikim për kartë krediti ose kredi