KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 26.02.2021

CHF BLIHET 108.66 SHITET 116.66

EUR BLIHET 120.67 SHITET 126.67

GBP BLIHET 137.97 SHITET 145.97

USD BLIHET 98.99 SHITET 104.99

Karta e Kreditit Mastercard
Tashmë me kartën më të re Mastercard Credit nga Alpha Bank, pagesat tuaja
do të jenë më komode se kurrë. Me një dizajn unik kjo kartë ju mundëson
pagesa pa kontakt, përdorim online brenda dhe jashtë Shqipërisë, si dhe
mundësi njoftimi me SMS në kohë reale për veprimet me kartë nëpërmjet
regjistrimit në shërbimin Alpha SMS.


 Si pjesë e Vodafone ti përfiton ZERO Komision vjetor për vitin e parë.        
Futu në Vodafone More dhe merr kuponin tënd!


                    Plotëso KËTU online një para aplikim dhe ne do t'ju telefonojmë


 Përfitime dhe karakteristika të kartës                                                             
 • Blerje online brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Blerje pa kontakt në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë kudo ku është                                                           logo e Mastercard
 • Tërheqje në bankomatet e Alpha Bank Albania dhe kudo ku është logo                                                                e Mastercard
 • Dizajn unik që bazohet te transparenca 
 • Ndryshim të kodit PIN në ATM të Alpha Bank Albania pa komision
 • Shërbimi Alpha SMS, ku ti njoftohesh në kohë reale për çdo transaksion                                                               që kryen me kartën tënde
 • Chip & Pin për pagesa të sigurta
 Monedha e lëshimit                                                                                               
 
  Leku Shqiptar


 Vlefshmëria                                                                                                            
  
  5 vjet


 Komisione dhe tarifa                                                                                              
 • Tarifa vjetore e mirëmbajtjes për kartën kryesore - 1,500 Lek                                                                             (nëse nuk plotësohet kushti për programin e mos aplikimit të tarifës vjetore*)
 • Tarifa vjetore e mirëmbajtjes për kartën shtesë - 1,000 Lek
 • Komisioni për ri-lëshimin e kartës - 1,000 Lek
 • Komisioni për PIN të ri - 1,000 Lek
 • Blerje në POS të Alpha Bank Albania - Pa pagesë
 • Blerje në monedhën vendase - Pa pagesë
 • Blerje në monedhë të huaj online - 2% e transaksionit (ky komision do të                                                            jetë i përfshirë në shumën e transaksionit)
 • Komisioni për mbylljen e kartës - Pa pagesë
 • Tërheqje Cash në ATM të Alpha Bank Albania - 2 % me Min 500 Lek
 • Tërheqje Cash në ATM-të e tjera - 2.5% me Min 500 LEK
*Shënim:
Programi për mos aplikimin e tarifës vjetore të mirëmbajtjes konsiston në:
- tarifë mirëmbajtjeje 0 (zero) gjatë vitit të parë të vlefshmërisë, dhe
- tarifë mirëmbajtjeje 0 (zero) për vitet në vazhdim nëse totali i blerjeve me këtë kartë                                            në vitin paraardhës do të jetë ≥ 200,000 LEK në vit.

 Normat e Interesit                                                                                                   

Klientë standard
 • Blerjet 20% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 24% (aplikohet nga data e tërheqjes)
Klientë pagamarrës
 • Blerjet 18% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 22% (aplikohet nga data e tërheqjes)
Kartë e siguruar me depozitë
 • Blerjet 14% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 18% (aplikohet nga data e tërheqjes)
Detyrime të papaguara në afat: +5% (aplikohet mbi normën normale të interesit)


 Dokumentacioni                                                                                                        
 • Forma e aplikimit
 • Kartë identiteti, pashaportë, certifikatë personale për kartëmbajtësin e kartës                                                 kryesore ose të kartës shtesë 
 • Faturë utilitare për verifikimin e adresës
 • Numër telefoni fiks/Celular
 • Vërtetim punësimi dhe page (paga, kohëzgjatja në punë, lloji i punësimit)
 • Pasqyrë e llogarisë së pagës (nuk kërkohet nëse jeni pagamarrës pranë                                                             Alpha Bank Albania)
 • Dokumentacioni përkatës në rast se jeni pronar biznesi.
 Të tjera                                                                                                                      

Periudha kohore e faturimit
Data 26 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës

Kufiri për tërheqje
Kufiri maksimal ditor i tërheqjes eshte 25% e limitit te kartës
Kufiri maksimal mujor është 50% e limitit të kartës.

Pagesa
Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur.