KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 05.03.2021

CHF BLIHET 107.33 SHITET 115.33

EUR BLIHET 120.48 SHITET 126.48

GBP BLIHET 138.79 SHITET 146.79

USD BLIHET 100.44 SHITET 106.44

Paketa Alpha START


Hap një llogari rrjedhëse Alpha Start me një aplikim të thjesht në degë ose
online dhe si pjesë e Vodafone ti e përfiton atë me 150 lekë në muaj për 3 muaj 
së bashku me shërbimet Alpha e-Banking, Alpha SMS dhe Pagesë Automatike
të Faturave.

Futu në Vodafone More dhe merr kuponin tënd


                           APLIKO TANI ONLINE
Alpha e-Banking
 • Nxjerrje llogarie për kontroll të veprimeve;
 • Pagesë kartë krediti dhe kredie;
 • Transferta (pagesa) brenda sistemit të Alpha Bank Albania, për të gjitha monedhat;
 • Transferta (pagesa) në bankat që operojnë në Shqipëri dhe jashtë saj, për të gjitha monedhat;
  • 0 komision për transfertat në lekë
  • 50% zbritje për transfertat në monedhë të huaj
 • Informacion për llogarinë (gjëndja, shuma e bllokuar dhe shuma e disponueshme);
 • Transferta (pagesa) për shoqëritë tregtare që ofrojnë shërbime utilitare (Telekom Albania, Vodafone);
 • Informacion mbi Depozitat me afat të klientit (shuma, monedha, data e maturimit);
 • Informacion për Kreditë e klientit (shuma e kredisë, monedha, data e maturimit, interesi);
 
Shërbimi Alpha SMS për çdo veprim në llogari/kartë
 • Njoftim në kohë reale, përmes SMS, çdo herë që kryen një transaksion në llogari, apo përdorim të kartës në çdo POS ose online, gjithashtu për tërheqjet pranë ATM-ve të Alpha Bank ose ATM-ve të tjera brenda dhe jashtë vendit;
 • Kontroll më i mirë i balancës dhe aktivitetit të kartës tënde apo llogarisë tënde;
 • Nivel më i lartë mbrojtjeje kundër mashtrimit;
Pagesë automatike të faturave utilitare

 • Pagesë të faturave mujore të energjise elektrike OSHEE, Ujit UKT, telefonisë ALBtelecom, Vodafone dhe One
  • Pagesa pa vonesa;
  • Kursen kohë;
  • Shmang pritjet në radhë