KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 15.01.2021

CHF BLIHET 110.59 SHITET 118.59

EUR BLIHET 120.32 SHITET 126.32

GBP BLIHET 134.81 SHITET 142.81

USD BLIHET 98.70 SHITET 104.70

Depozita me Afat me Normë të Prerë Interesi


Depozita me afat me normë të prerë interesi
është një depozitë me afat që ofrohet për klientët individ të cilët dëshirojnë të investojnë fondet e tyre në depozitë me afat me normë fikse interesi duke perzgjedhur kohëzgjatjen nga 1, 2, 3, 6, 12 dhe 24 mujore.
- Shuma minimale për hapjen e depozitës: 50.000 LEK, 500 EURO, 600 USD, 500 GBP
- Monedha: LEK, USD, EUR, GBP
- Kohëzgjatja 1 Muaj, 2 Muaj, 3 Muaj, 6 Muaj, 12 Muaj, 24 Muaj. Monedha GBP ofrohet vetëm 6, 12 dhe 24 muaj.
- Interesi i aplikueshem sipas buletinit në fuqi të shpallura në ambjentet e bankës, të cilin mund ta gjeni KËTU
- Normat e Interesit do të jenë fikse sipas bandave të shumave.
- Nuk ka komisione për hapjen dhe administrimin e llogarisë së depozitës
- Depozita mund të rinovohet automatikisht sipas opsioneve:
        o Rinovim Principali
        o Rinovim Principal dhe Interes
- Depozita mund të mbyllet përpara afatit të maturimit me kërkesë të klientit duke aplikuar penalitetin përkatës
- Normat e interesit për shumat më të mëdha se 10,000,000 LEK dhe 100,000 EUR/USD/GBP janë të negociueshme.
- Dokumentacioni i kërkuar:
        o Shtetas shqiptar - Kartë identiteti ose Pasaportë
        o Shtetas të huaj - Pasaportë

Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al