KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 23.10.2020

CHF BLIHET 111.74 SHITET 119.74

EUR BLIHET 120.96 SHITET 126.96

GBP BLIHET 132.91 SHITET 140.91

USD BLIHET 101.69 SHITET 107.69

Oferta Alpha Start


Hap deri më 31 dhjetor një llogari rrjedhëse Alpha Start me një aplikim të thjesht në degë dhe online dhe shijo të gjithë përfitimet e saj:


Alpha e-Banking
 • Nxjerrje llogarie për kontroll të veprimeve;
 • Pagesë kartë krediti dhe kredie;
 • Transferta (pagesa) brenda sistemit të Alpha Bank Albania, për të gjitha monedhat;
 • Transferta (pagesa) në bankat që operojnë në Shqipëri dhe jashtë saj, për të gjitha monedhat;
  • 0 komision për transfertat në lekë
  • 50% zbritje për transfertat në monedhë të huaj
 • Informacion për llogarinë (gjëndja, shuma e bllokuar dhe shuma e disponueshme);
 • Transferta (pagesa) për shoqëritë tregtare që ofrojnë shërbime utilitare (Telekom Albania, Vodafone);
 • Informacion mbi Depozitat me afat të klientit (shuma, monedha, data e maturimit);
 • Informacion për Kreditë e klientit (shuma e kredisë, monedha, data e maturimit, interesi);
Kartë debiti Mastercard
 • Blerje online brenda dhe jashtë Shqipërisë;
 • Blerje pa kontakt në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë kudo ku është logo e Mastercard (Pa PIN deri në shumën 4,500 lekë);
 • Tërheqje në bankomatet e Alpha Bank Albania dhe kudo ku është logo e Mastercard;
 • Dizajn unik që bazohet te transparenca;
 • Ndryshim të kodit PIN në ATM të Alpha Bank Albania pa komision;
 • Chip & Pin për pagesa të sigurta;
Shërbimi Alpha SMS për çdo veprim në llogari/kartë
 • Njoftim në kohë reale, përmes SMS, çdo herë që kryen një transaksion në llogari, apo përdorim të kartës në çdo POS ose online, gjithashtu për tërheqjet pranë ATM-ve të Alpha Bank ose ATM-ve të tjera brenda dhe jashtë vendit;
 • Kontroll më i mirë i balancës dhe aktivitetit të kartës tënde apo llogarisë tënde;
 • Nivel më i lartë mbrojtjeje kundër mashtrimit;
Pagesë automatike të faturave utilitare

 • Pagesë të faturave mujore të energjise elektrike OSHEE, Ujit UKT, telefonisë ALBtelecom, Vodafone dhe One
  • Pagesa pa vonesa;
  • Kursen kohë;
  • Shmang pritjet në radhë

Oferta është e vlefshme deri më 31 dhjetor 2020