KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 17.01.2019

CHF BLIHET 106.60 SHITET 112.60

EUR BLIHET 122.08 SHITET 125.68

GBP BLIHET 136.98 SHITET 142.98

USD BLIHET 106.92 SHITET 110.52

Oferta për Depozitën 12-mujore në Lekë

Koha është para!

Depozito deri më 31 janar 2019 në çdo degë të Alpha Bank Albania dhe përfito normë të shkëlqyer interesi
deri në 2% për depozitën 1 vjeçare në Lek!

Karakteristikat e fushatës promocionale për depozita me Afat me normë interesi të prerë në Lek,
për klientët ekzistues dhe të rinj:
Klientët Individ
Monedha e Depozitës: Lek
Norma e Interesit sipas shumave:
        - 50,000 - 9,999,999 LEK / 1.75%
        - Mbi ≥ 10,000,000 LEK / 2.00% 
Kohëzgjatja: 12 mujore
Shuma minimale: 50,000 Lek
Përfituesit e ofertës:
        - Vetëm fondet e reja. 
        - Klientët ekzistues depozitat e të cilëve maturohen dhe fondet e reja të shtuara duhet të jenë
          të paktën 50% e fondeve ekzistuese.
        - Konvertimi i fondeve. Klientët të cilët konvertojnë fondet nga monedhë e huaj (EUR, USD, GBP dhe CHF) në        
          depozitë me afat në monedhën Lek.


Kohëzgjatja e Fushatës promocionale është deri më 31 janar 2019