KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 26.02.2021

CHF BLIHET 108.66 SHITET 116.66

EUR BLIHET 120.67 SHITET 126.67

GBP BLIHET 137.97 SHITET 145.97

USD BLIHET 98.99 SHITET 104.99

Visa Classic në Euro

 • Tashmë blerjet tuaja në monedhën Euro do të jenë më komode se kurrë me kartën e kreditit VISA EURO nga Alpha Bank Albania. Ju mund ta përdorni atë online apo gjatë udhëtimeve tuaja duke shmangur kështu kursin e këmbimit.

  Teknologjia Chip&PIN

  Blerjet tuaja janë më të sigurta

  Funksionaliteti Contactless

  Karta Visa Classic në Euro vjen edhe me funksionalitetin Contactless (pa kontakt), si një vlerë e shtuar që ju jep mundësinë të kryeni blerje të përditshme pa kontakt, shpejt dhe sigurt deri në 20 euro

  Blerjet me kartë janë të kontrollueshme


  Jeni ju që vendosni kufirin e shpenzimeve tuaja mujore. Për më tepër, nuk paguani asnjë interes për shumat e shpenzuara nga blerjet me kartë, nëse ju i shlyeni ato brenda 20 ditëve pas nxjerrjes së faturës mujore. Për blerjet nuk paguhet asnjë komision si brenda, ashtu edhe jashtë vendit.


  Printo

 • Norma e interesit është fiks dhe shprehet në bazë vjetore:

  Klientë standard
  • Blerjet 17% (aplikohet nga data e faturimit)
  • Tërheqjet: 19% (aplikohet nga data e tërheqjes)

  Klientë pagamarrës
  • Blerjet 15% (aplikohet nga data e faturimit)
  • Tërheqjet: 17% (aplikohet nga data e tërheqjes)

  Kartë e siguruar me depozitë
  • Blerjet 13% (aplikohet nga data e faturimit)
  • Tërheqjet: 15% (aplikohet nga data e tërheqjes)

  Detyrime të papaguara në afat: +10% (aplikohet mbi normën normale të interesit)

  Printo

 • Komisioni vjetor

  Karta kryesore: 15 Euro
  Karta shtesë: 9 Euro

  Komisionet për terheqje Cash-i

  Në rrjetin e ATM-ve të Alpha Bank Albania: 1% për transaksion me minimum 1 Euro (momentalisht mund të bëhet tërheqje vetëm në monedhën lek)
  Në ATM-të e tjera brenda Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 2 Euro
  Në ATM-të jashtë Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 2 Euro

  Printo

 • Forma e aplikimit
  Kartë identiteti, pashaportë, certificatë personale për kartëmbajtësin e kartës kryesore ose të kartës shtesë
          (në rastin e të huajve rezident në Shqipëri kërkohet edhe leja e qëndrimit)
  Faturë utilitare për verifikimin e adresës
  Numër telefoni fiks/Celular
  Vërtetim punësimi dhe page (paga, kohëzgjatja në punë, lloji i punësimit)
  Paqyrë e llogarisë së pagës (nuk kërkohet nëse jeni pagamarrës pranë Alpha Bank Albania)
  Dokumentacioni përkatës në rast se jeni pronar biznesi.

  Printo

 • Periudha kohore e faturimit
  Data 26 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës

  Kufiri për tërheqje 
  Kufiri maksimal ditor i tërheqjes eshte 25% e limitit te kartës, ndërsa kufiri maksimal mujor është 50% e limitit të kartës.

  Pagesa
  Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur.


  Printo