KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 26.02.2021

CHF BLIHET 108.66 SHITET 116.66

EUR BLIHET 120.67 SHITET 126.67

GBP BLIHET 137.97 SHITET 145.97

USD BLIHET 98.99 SHITET 104.99

VISA Classic në Lek
 • Me kartën e kreditit Alpha Bank VISA, ju mund të blini në dyqane e supermarket, të blini online një pafundësi mallrash e shërbimesh, të paguani në restorante ku ju shkoni me familjen dhe miqtë tuaj, të rezervoni hotele, bileta avioni dhe çdo gjë tjetër që ju nevojitet brenda apo jashtë vendit.

  Një mënyrë e sigurt për të paguar

  Tani, në vend të parave që ju mbani zakinisht me vete për blerjet tuaja, do të keni vetëm kartën tuaj me të cilën do të paguani cdo mall apo shërbim të dëshiruar.

  Blerjet me kartë janë të kontrollueshme

  Jeni ju që vendosni kufirin e shpenzimeve tuaja mujore. Për më tepër, nuk paguani asnjë interes për shumat e shpenzuara nga blerjet me kartë, nëse ju i shlyeni ato brenda 20 ditëve pas nxjerrjes së faturës mujore. Blerjet nuk rëndohen nga asnjë komision si brenda, ashtu edhe jashtë vendit.
  Printo

 • Norma e interesit është fiks dhe shprehet në bazë vjetore:
  • Blerjet 17% ( aplikohet nga data e faturimit)
  • Cash: 19% (aplikohet nga data e tërheqjes)
  Detyrime të papaguara në afat: +10% (aplikohet mbi normën normale të interesit)

  Printo
 • Komisioni vjetor
  Karta kryesore: 2,000 Lek
  Karta shtesë: 1,500 LeK

  Komisionet për terheqje Cash-i
  Në rrjetin e ATM-ve të Alpha Bank Albania: 1% për transaksion me minimum 200 Lek
  Në ATM-të e tjera brenda Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek
  Në ATM-të jashtë Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek
  Printo
 • • Forma e aplikimit
  • Letërnjoftim, pashaportë, certificatë lindjeje për kartëmbajtësin e kartës kryesore ose të kartës shtesë
  • Faturë utilitare për të verifikuar adresën
  • Në rastin kur klienti nuk ka llogari page në Alpha Bank Albania kërkohet vërtetim për tre pagat e fundit dhe vitet e punësimit në kompaninë që punon aktualisht.
  • Minimumi i të ardhurave mujore: 13,000 ALL
  Printo
 • Periudha kohore e faturimit
  Data 26 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës

  Kufiri për tërheqje Cash
  Çdo 24 orë kufiri maksimal I tërheqjes eshte 25% e limitit te kartes, ndërsa kufiri maksimal mujor eshte 50% e limitit te kartes.

  Pagesa
  Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur.
  Printo