KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 05.03.2021

CHF BLIHET 107.33 SHITET 115.33

EUR BLIHET 120.48 SHITET 126.48

GBP BLIHET 138.79 SHITET 146.79

USD BLIHET 100.44 SHITET 106.44

Karta e Kreditit Mastercard
Tashmë me kartën më të re Mastercard Credit nga Alpha Bank, pagesat tuaja do të jenë më komode se kurrë. Me një dizajn unik kjo kartë ju mundëson pagesa pa kontakt, përdorim online brenda dhe jashtë Shqipërisë, si dhe mundësi njoftimi me SMS në kohë reale për veprimet me kartë nëpërmjet regjistrimit në shërbimin Alpha SMS.

Apliko në çdo degë të Alpha Bank Albania dhe përfito ZERO Komision vjetor për vitin e parë.

Mastercard. Një kartë një pafundësi momentesh 


 Përfitime dhe karakteristika të kartës                           
 • Blerje online brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Blerje pa kontakt në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë kudo ku është logo e Mastercard
 • Tërheqje në bankomatet e Alpha Bank Albania dhe kudo ku është logo e Mastercard
 • Dizajn unik që bazohet te transparenca 
 • Ndryshim të kodit PIN në ATM të Alpha Bank Albania pa komision
 • Shërbimi Alpha SMS, ku ti njoftohesh në kohë reale për çdo transaksion që kryen me kartën tënde
 • Chip & Pin për pagesa të sigurta
 Monedha e lëshimit                                                           
 
  Leku Shqiptar


 Vlefshmëria                                                                       
 
  5 vjet


 Komisione dhe tarifa                                                         
 • Tarifa vjetore e mirëmbajtjes për kartën kryesore - 1,500 Lek (nëse nuk plotësohet kushti për programin e mos aplikimit të tarifës vjetore*)
 • Tarifa vjetore e mirëmbajtjes për kartën shtesë - 1,000 Lek
 • Komisioni për ri-lëshimin e kartës - 1,000 Lek
 • Komisioni për PIN të ri - 1,000 Lek
 • Blerje në POS të Alpha Bank Albania - Pa pagesë
 • Blerje në monedhën vendase - Pa pagesë
 • Blerje në monedhë të huaj online - 2% e transaksionit (ky komision do të jetë i përfshirë në shumën e transaksionit)
 • Komisioni për mbylljen e kartës - Pa pagesë
 • Tërheqje Cash në ATM të Alpha Bank Albania - 2 % me Min 500 Lek
 • Tërheqje Cash në ATM-të e tjera - 2.5% me Min 500 LEK
*Shënim:
Programi për mos aplikimin e tarifës vjetore të mirëmbajtjes konsiston në:
- tarifë mirëmbajtje 0 (zero) gjatë vitit të parë të vlefshmërisë, dhe
- tarifë mirëbajtje 0 (zero) për vitet në vazhdim nëse totali i blerjeve me këtë kartë në vitin paraardhës do të jetë ≥ 200,000 LEK në vit.

 Normat e Interesit                                                             

Klientë standard
 • Blerjet 20% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 24% (aplikohet nga data e tërheqjes)
Klientë pagamarrës
 • Blerjet 18% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 22% (aplikohet nga data e tërheqjes)
Kartë e siguruar me depozitë
 • Blerjet 14% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 18% (aplikohet nga data e tërheqjes)
Detyrime të papaguara në afat: +5% (aplikohet mbi normën normale të interesit)


 Dokumentacioni                                                                  
 • Forma e aplikimit
 • Kartë identiteti, pashaportë, certificatë personale për kartëmbajtësin e kartës kryesore ose të kartës shtesë (në rastin e të huajve rezident në Shqipëri kërkohet edhe leja e qëndrimit)
 • Faturë utilitare për verifikimin e adresës
 • Numër telefoni fiks/Celular
 • Vërtetim punësimi dhe page (paga, kohëzgjatja në punë, lloji i punësimit)
 • Pasqyrë e llogarisë së pagës (nuk kërkohet nëse jeni pagamarrës pranë Alpha Bank Albania)
 • Dokumentacioni përkatës në rast se jeni pronar biznesi.
 Të tjera                                                                               

Periudha kohore e faturimit
Data 26 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës

Kufiri për tërheqje
Kufiri maksimal ditor i tërheqjes eshte 25% e limitit te kartës, ndërsa kufiri maksimal mujor është 50% e limitit të kartës.

Pagesa
Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur.