KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 19.06.2019

CHF BLIHET 105.60 SHITET 111.60

EUR BLIHET 119.85 SHITET 123.45

GBP BLIHET 133.40 SHITET 139.40

USD BLIHET 106.90 SHITET 110.50

Mos e shijo jetën pa një Kartë American Express Green!
Apliko për një Kartë American Express Green deri më 10 korrik 2019, aktivizoje atë brenda 100 ditëve nga lëshimi i saj dhe përfito 3,000 lekë dhuratë në kartën tënde të re.

Përfitime të tjera të Kartës American Express Green:
- Karta American Express Green është pjesë e Programit të Shpërblimit Alpha Bonus ku ju keni mundësinë të përfitoni    
  rimbursim në tregtarët partnerë në këtë program. Zbulo tregtarët KËTU
- Përdor kartën American Express Green për blerjen e biletës së avionit pjesërisht ose totalisht dhe përfito mbulim për  
  aksidente në udhëtim, vonesë fluturimi me avion dhe humbje apo vonesë të bagazheve. Zbulo përfitimet në udhëtim 
  KËTUTerma dhe kushte:
Në ofertë është e përfshirë karta American Express Green e lëshuar nga Alpha Bank Albania. 
Përfitojnë 3,000 lek dhuratë të gjithë kartëmbajtësit American Express Green, të cilët aplikojnë për
        këtë kartë nga data 13 Maj 2019 deri më 13 Korrik 2019 dhe e inicializojne atë brenda 100 ditëve të para.
Periudha e inicializimit të kartës do të përllogaritet nisur nga data e lëshimit të kartës.
Tatimi mbi të ardhura (15%) do të mbulohet nga banka, dhe klienti do të përfitojë 3,000 lek neto në llogarinë e kartës së kreditit.
Rimbursimi do të shfaqet në kartën e kreditit dhe llogarinë e kartës së debitit brenda 15 ditëve kalendarike nga data e inicializimit
        të kartës.


*Kartat American Express lëshohen ekskluzivisht nga Alpha Bank Albania në përputhje me licensën e lëshuar nga American Express®