KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 11.12.2018

CHF BLIHET 107.10 SHITET 113.10

EUR BLIHET 121.95 SHITET 125.55

GBP BLIHET 134.10 SHITET 140.10

USD BLIHET 106.90 SHITET 110.50

Kreditë Hipotekare

Qëllimi i kredisë hipotekare është financimi për blerje, ndërtim apo rikonstruksion të një pasurie të paluajtshme e cila do të përdoret për qëllime banimi, gjithashtu kjo kredi shërben për blerje toke truall e cila do të përdoret për qëllime banimi . Kjo kredi i jep mundësi klientit të blejë një pasuri të paluajtshme duke u financuar nga Banka.

Për informacion më të detajuar mund të kontaktoni në:
E-mail: HousingLoansSection.Albania@alpha.gr  
Tel.: +355 42 278 533

 

Ju lutem shkarkoni KËTU udhëzuesin rreth kredive hipotekare