KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 11.12.2017

CHF BLIHET 111.11 SHITET 117.11

EUR BLIHET 131.58 SHITET 135.18

GBP BLIHET 148.30 SHITET 154.30

USD BLIHET 111.31 SHITET 114.91

Kredi për Shtëpi Alpha Plan

Alpha Plan Kredi për Shtëpi ofron normë interesi të ndryshueshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë dhe shërben për blerjen, ndërtimin, apo rikonstruksionin e një pasurie si shtëpi, apartament ose blerje toke truall (jo tokë bujqësore), e cila do të përdoret për qëllime banimi.

 

 

 


 • • Shuma minimale 5,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Shuma maksimale 500,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
  • Kohëzgjatja minimale 5 vite 
  • Kohëzgjatja maksimale 30 vite  Printo
 • Komision Disbursimi
  • 1.0% komision disbursimi (min 200 Eur / ekuivalent) për shumat deri në 150,000 Eur ose ekuivalentin
  • 0.75% komision disbursimi për shumat mbi 150,000 Eur ose ekuivalentin
  • 0.7% komision disbursimi për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
  0% komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera

  Komision për shlyerje të parakohshme
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 2% e shumës së kredisë të paguar, nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit
  • Penalitet për shlyerje të parakohshme 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
  Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet nga fondet e klientit apo kur kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka
  Printo

 • Normat e interesit për klientë pagamarrës


  • EUR: 12M Euribor + 3.45%
  • LEK: 12M BTH + 2.35%
  • USD: 12M Libor + 4.85%

  Normat e interesit për klientë standard

  • EUR: 12M Euribor + 3.6%
  • LEK: 12M BTH + 2.5%
  • USD: 12M Libor + 5%


  Shembull kësti kredie për klientë pagamarrës

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

   3.45%

  4.14% 

   112.23 EUR

  USD

   4.5%

  5.28%

   15,200 LEK

   LEK

  6.29%

  7.25%

   156.01 USD

   

  Shembull kësti kredie për klientë standard

   

  Monedha 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   EUR

   3.6%

  4.29% 

   114.36 EUR

   USD

   6.74%

  7.62%

  176.62 USD

   LEK

   4.65%

  5.44%

   15.469 LEK

   
  Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro, 25,000 USD ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 30 vjet. Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë   

   

   

   

   

  Printo

 • • Pasuri e paluajtshme Rezidence Banimi (hipoteke e rangut te 1-rë) me mbulim 143% të shumës së kredisë
  • Dyqane / zyra në pronësi të individëve (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 167 % të shumës së kredisë
  • Tokë truall (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 200% të shumës së kredisë
  Printo