KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 19.06.2019

CHF BLIHET 105.60 SHITET 111.60

EUR BLIHET 119.85 SHITET 123.45

GBP BLIHET 133.40 SHITET 139.40

USD BLIHET 106.90 SHITET 110.50

Oferta për Kredi për Shtëpi


Aplikoni për një kredi hipotekare dhe paguajmë ne për ju shpenzimet fillestare.

Shpenzimet ligjore;
Shpenzimet noteriale; 
Shpenzimet e vlerësimit të pronës;

Kreditë hipotekare që përfitojnë nga kjo ofertë janë:

Kredia për shtëpi Alpha Plan
Kredia për shtëpi Alpha Fiks
Kredia hipotekare Alpha Investim
Kredia për shtëpi e siguruar me depozitë*Oferta është e limituar në kohë