KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 20.09.2019

CHF BLIHET 107.91 SHITET 113.91

EUR BLIHET 119.64 SHITET 123.24

GBP BLIHET 134.64 SHITET 140.64

USD BLIHET 108.10 SHITET 111.70

Alpha Fix Realizo

Të gjithë kemi endrrat tona në sirtar, të cilat përpiqemi cdo ditë t’i bëjmë realitet. Qofshin ato pushime të këndshme në plazh, mobilje të bukura për shtëpinë, apo pajisje të fjalës së fundit të elektronikës, tashmë ato realizohen më thjeshtë se kurrë nëpërmjet kredisë konsumatore “Alpha Fiks Realizo”, nga Alpha Bank Albania.


 • Kjo kredi ofrohet në monedhën Lek dhe Euro me normë interesi preferenciale fikse gjatë gjithë kohëzgjatjes së  kredisë, duke filluar nga 6.5%.

  Kreditim deri në 3,000 EURO ose 420,000 LEK pa garantues 

  NORMAT E INTERESIT:

  Klientë pagamarrës:
  ALL: 6.5% - Afati i kredisë deri në 3 vjet
  EUR: 6.5% - Afati i kredisë deri në 3 vjet

  ALL: 7.5% - Afati i kredisë deri në 5 vjet
  EUR: 7.5% - Afati i kredisë deri në 5 vjet


  Klientë standard:
  ALL: 7% - Afati i kredisë deri në 3 vjet
  EUR: 7% - Afati i kredisë deri në 3 vjet

  ALL: 8% - Afati i kredisë deri në 5 vjet
  EUR: 8% - Afati i kredisë deri në 5 vjet

  Printo

 • Shembull kësti mujor për kredi në Lekë për klientë pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  150,000 ALL 
  1 VIT

  6.50%

   11.85%

   12,944 ALL

  300,000 ALL
  3 VITE

  6.50%

   8.14%

     9,194 ALL

  420,000 ALL
  5 VITE

  7.50%

   7.47%

    8,415 ALL  Shembull kësti mujor për kredi në Euro për klientë pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   1,000 EUR
   
  1 VIT

  6.50%

  12.73%

   86 EUR

   2,000 EUR
   
  3 VITE

  6.50%

  8.37 %

   61 EUR

   3,000 EUR
   5 VITE

  7.50%

  7.61%

   58 EUR


  Shembull kësti mujor për kredi në Lekë për klientë standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  150,000 ALL 
  1 VIT

  7%

   13.14%

   12,979 ALL

  300,000 ALL
  3 VITE

  7%

   8.78%

   9,263 ALL

  420,000 ALL
  5 VITE

  8%

   9.04%

   8,516 ALL


  Shembull kësti mujor për kredi në Euro për klientë standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   1,000 EUR
   
  1 VIT

  7%

   23.54%

   86 EUR

   2,000 EUR
   
  3 VITE

  7%

  13.78%

   61 EUR

   3,000 EUR
   5 VITE

  8%

   11.64%

   60 EUR
  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash

  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit, etj

  Printo