KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 11.12.2017

CHF BLIHET 111.11 SHITET 117.11

EUR BLIHET 131.58 SHITET 135.18

GBP BLIHET 148.30 SHITET 154.30

USD BLIHET 111.31 SHITET 114.91

Alpha Fix Realizo

Të gjithë kemi endrrat tona në sirtar, të cilat përpiqemi cdo ditë t’i bëjmë realitet. Qofshin ato pushime të këndshme në plazh, mobilje të bukura për shtëpinë, apo pajisje të fjalës së fundit të elektronikës, tashmë ato realizohen më thjeshtë se kurrë nëpërmjet kredisë konsumatore “Alpha Fiks Realizo”, nga Alpha Bank Albania.

 • Kjo kredi ofrohet në monedhën Lek dhe Euro me normë interesi preferenciale fikse 9%, dhe ofron mundësinë e zgjedhjes së kombinimit të shumave me kohëzgjatjen fikse:


  • 1,000 Euro ose 150,000 Lek për 1 vit
  • 2,000 Euro ose 300,000 Lek për 2 vjet dhe,
  • 3,000 Euro ose 420,000 Lek për 3 vjet

  Printo
 • Shembull kësti mujor për kredi në Lekë

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  150,000 ALL

  9%

   17.57%

   13,117 ALL

  300,000 ALL

  9%

   13.52%

   13,705 ALL

  420,000 ALL

  9%

   12.12%

   13,355 ALL



  Shembull kësti mujor për kredi në Euro

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   1,000 EUR

  9%

   17.65%

   87 EUR

   2,000 EUR

  9%

   13.56%

   91 EUR

   3,000 EUR

  9%

   12.13%

   95 EUR


  Norma e interesit është 9% si në Lek dhe në Euro.
  Aplikohet 0.5% zbritje për klientët pagamarrës.




  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash

  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit, etj

  Printo