KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 22.04.2021

CHF BLIHET 107.61 SHITET 115.61

EUR BLIHET 120.10 SHITET 126.10

GBP BLIHET 138.11 SHITET 146.11

USD BLIHET 99.27 SHITET 105.27

Alpha Kredi Konsumatore me Garanci Bankare
Kredia Konsumatore me Garanci Bankare është një mundësi për klientët e Alpha Bank Albania që kanë një depozitë me afat, për të përmbushur nevojat e tyre emergjente duke përfituar interesin e depozitës së tyre. Kredia mund të ripaguhet me këste të rregullta mujore ose me një pagesë të vetme në maturimin e kredisë (kredi qarkulluese).


 • Shuma Minimale dhe Maksimale
  Nga 500 EUR deri në 40,000 EUR (ekuivalente në lek)

  Kohëzgjatja për kredinë me këste të rregullta mujore
  Nga 6 muaj deri në 10 vjet
  0.5% komision disbursimi

  Kohëzgjatja për kredinë me një pagesë të vetme në maturim (kredi qarkulluese)

  1 vit me të drejtë rinovimi
  1% komision disbursimi
  0% komision rinovimi

  Interesi i Depozitës
  Depozita me Afat / llog rrjedhëse e cila do të bllokohet si garanci Cash, do të marrë interesin vjetor të saj , si depozitë normale deri në fund të maturimit të kredisë.

  Printo

 • Kredi me këste të rregullta mujore
  12M Euribor + 2.5%
  12M BTH+ 1.5%

  Kredia me një pagesë të vetme në maturim (kredi qarkulluese)
  12M Euribor + 3%
  12M BTH+ 2%

  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit

  Printo

 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjise elektrike, telefonit etj

  Printo