KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 22.04.2021

CHF BLIHET 107.61 SHITET 115.61

EUR BLIHET 120.10 SHITET 126.10

GBP BLIHET 138.11 SHITET 146.11

USD BLIHET 99.27 SHITET 105.27

Alpha Kredi për Studentë
Alpha Kredi për Studentë ju mundëson financimin e studimeve universitare dhe pasuniversitare. Kjo kredi është zgjidhja e duhur për të gjithë ju që dëshironi të studioni në universitetet më të mira në Shqipëri dhe jashtë saj.
 • Shuma minimale e kredisë:
  1,000 Euro

  Financim:
  Deri në 70%
  Deri në 10,000 Euro pa kolateral, por me garanci personale
  Deri në 15,000 Euro me kolateral

  Monedha:
  ALL ,EUR, USD

  Kohëzgjatja e kredisë:
  1 deri në 5 vite, pa kolateral
  Deri në 10 vjet, me kolateral.  Printo
 • Normat e interesit të ndryshueshëm*:
  ALL: 12M Bono Thesari* +6. 5%
  EUR: 12M Euribor* + 8.5%
  USD: 12M Libor* +8.5%

  *Normat e interesit të ndryshueshëm janë të rishikueshme çdo 12 muaj.


  Printo
 • Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

      3,000 EUR

  8.5%

   9.33%

      102 EUR

  800,000 ALL

  8.45%

   9.18%

   9,897 ALL

    10,000 USD

  10.3%

   10.90%

       133 USD


  * Norma referencë për 12M BTH = 1.95%, 12M Euribor = 0 %, 12M Libor =1.8 %
  *Për kreditë me shuma që i perkasin financimit me kolateral, është aplikuar 2% interes me i ulët se interesi i publikuar ne tabelën e mësipërme
  .

  Printo


 • Kartë Identiteti, Pasaportë , ose Çertifikatë Lindjeje.
  Dokument vërtetues për punësimin dhe pagën mujore nga punëdhënësi në lidhje me punësimin e kredimarrësit (paga, periudha e punësimit, lloji i kontratës së punës)
  Dokument për verifikim e sigurimeve shoqërore.
  Nxjerrje Llogarie bankare për 3 muajt e fundit.
  Dokument zyrtar nga institucioni mësimdhënës duke vërtetuar regjistrimin e aplikuesit, kohëzgjatjen e studimeve si dhe koston totale.
  Kontrata zyrtare e shpenzimeve të fjetjes nëse aplikuesi studion jashtë dhe në rast se kredia mbulon këto shpenzime. Printo