Alpha Realizo

Kredia Konsumatore Alpha Realizo, është kredia e cila ju mundëson plotësimin e dëshirave dhe nevojave tuaja. Ajo është ideuar enkas për të gjithë ju që dëshironi të blini mobilje të reja ose pajisje elektroshtëpiake për shtëpinë tuaj apo për të mbuluar çdo nevojë tjetër të jetës tuaj të përditshme. • Aplikoni për një kredi konsumatore Alpha Realizo dhe përfitoni:


  • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 5,963Lek
  • Afat ripagimi deri në 7 vjet
  • Kreditim deri në: 
  • 500,000 LEK pa garantues 
  • 1,500,000 LEK pa kolateral për klientë standard
  • 2,000,000 LEK pa kolateral për klientë pagamarrës

  Printo

 • • Klientë pagamarrës: 12M BTH + 5.9%
  • Klientë standard: 12M BTH + 6.9%


  Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   7.16%

  8.18% 

   5,963 ALL

    1,000,000 ALL
   
  7 VJET

   7.16%

  7.82%

   15,171 ALL

  2,000,000 ALL
   
   7 VJET

   7.16%

  7.80%

   30,342 ALL  Shembull kësti mujor për klientët standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   8.16%

   9.28% 

   6,105 ALL

    700,000 ALL
   
  7 VJET

   8.16%

   8.87%

   10,966 ALL

  1,500,000 ALL
     
  7 VJET

   8.16%

   8.83%

   23,499 ALL


  Norma referencë për 12M BTH =1.26 %. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit etj.

  Printo