KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 15.01.2021

CHF BLIHET 110.59 SHITET 118.59

EUR BLIHET 120.32 SHITET 126.32

GBP BLIHET 134.81 SHITET 142.81

USD BLIHET 98.70 SHITET 104.70

Kredi Personale e Siguruar me Hipotekë

Të rimodelosh vetëm sallonin apo të gjithë shtëpinë?
Të vizitosh vetëm një apo të Shtatë Mrekullitë e Botës? 
Të rregullosh makinën e vjetër apo të blesh një makinë të re?

Me kredinë personale të siguruar me hipotekë deri në 40.000 Euro mund t'i bësh të gjitha këto dhe akoma më shumë.


 • • Afat ripagimi deri në 15 vjet
  • Kreditim deri në 40,000 Eur ose 5,200,000 Lek.
  • Kreditim në Euro dhe Lek

  Printo
 • ALL: 12M Bono Tesari* + 3.5%
  EUR: 12M Euribor + 5%
  Printo
 •  

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   1,400,000 ALL

   5.51%

  5.83% 

   11,446 ALL

      15,000 EUR

   5.00%

  5.30%

   118 EUR

      20,000 EUR

   5.00%

  5.28%

   158 EUR

      40,000 EUR

   5.00%

  5.25%

   316 EUR
  Kësti është përllogaritur për afatin maksimal 15 vite, dhe normë referencë për 12M BTH = 2.01 %, dhe 12M Euribor=0%
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj.

   


  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Dokumentat për Vërtetimin e të ardhurave
  • Dokumentat e kolateralit që do të lihet në emër të bankës si garanci.  Printo