KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 21.06.2018

CHF BLIHET 106.35 SHITET 112.35

EUR BLIHET 124.30 SHITET 127.90

GBP BLIHET 140.40 SHITET 146.40

USD BLIHET 107.30 SHITET 110.90

Kredi Konsumatore e Siguruar me Hipotekë

Alpha Kredi Konsumatore e Siguruar është produkti që i vjen në ndihmë kategorisë së klientëve që dëshirojnë të mbulojnë nevojat e tyre konsumatore dhe njëkohësisht të perfitojnë nga kushte e favorshme të ripagimit (këste mujore të ulta dhe normë interesi të ulët), nëpërmjet një kredie konsumatore të siguruar me kolateral.


 • • Afat ripagimi deri në 15 vjet
  • Kreditim deri në 25,000 Eur ose 3,500,000 Lek.
  • Kreditim në Euro dhe Lek

  Printo
 • ALL: 12M BTH* + 3.5%
  EUR: 12M Euribor + 5%
  Printo
 •  

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   1,400,000 ALL

   5.65%

  7.18% 

   11,550 ALL

       15,000 EUR

   5.00%

  6.18%

   119 EUR

      20,000 EUR

   5.00%

  5.95%

   159 EUR
  Kësti është përllogaritur për afatin maksimal 15 vite, dhe normë referencë për 12M BTH = 2.15 %, dhe 12M Euribor=0%
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj.

   


  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Dokumentat për Vërtetimin e të ardhurave
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit etj
  • Dokumentat e kolateralit që do të lihet në emër të bankës si garanci.  Printo