KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 18.10.2018

CHF BLIHET 106.40 SHITET 112.40

EUR BLIHET 123.36 SHITET 126.96

GBP BLIHET 139.46 SHITET 145.46

USD BLIHET 106.85 SHITET 110.45

Oferta për Kreditë Konsumatore Alpha FIX dhe Alpha Realizo • Aplikoni deri më 31 janar 2018 për kredinë konsumatore të pasiguruar Alpha Realizo dhe përfitoni:

   ZERO komision disbursimi dhe 
  • Sigurim jete FALAS

  Informacion shtesë rreth produktit: 
  • Financim deri në 300.000 lekë pa garantor 
  • Financim deri në 1.000.000 lekë pa kolateral 
  • Afat ripagimi i kredisë deri në 7 vjet 
  • Normat e interesit: 
               o Bono Thesari 12M + 7.4 % (për klientët pagamarrës) 
               o Bono Thesari 12M + 8.4% (për klientët standard) 


  Shembull kësti për klientë pagamarrës:

  Shuma e kërkuar

   Norma e Interesit

    Norma  Efektive e interesit (NEI)

   Kësti  mujor

  300,000 ALL

  10.29%

        10.72%

    6,417 LEK

  700,000 ALL

  10.29%

        10.48%

  11,725 LEK

  1,000,000 ALL

  10.29%

        10.42%

  16,751 LEK


  Shembull kësti për klientë standard:

  Shuma e kërkuar

   Norma e Interesit

   Norma  Efektive e interesit (NEI)

   Kësti  mujor

  300,000 ALL

  11.29%

  11.73%

       6,566 LEK

  700,000 ALL

  11.29%

  11.48%

   12,092 LEK

  1,000,000 ALL

  11.29%

  11.42%

    17,275 LEK  Norma referencë për 12M BTH =2.89%. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo vit në datën e disbursimit. 

  Printo
 • Aplikoni deri më 31 janar 2018 për kredinë konsumatore të pasiguruar Alpha Fix dhe përfitoni:

   ZERO komision disbursimi dhe 
  • Sigurim jete
   FALAS

  Informacion shtesë rreth produktit: 
  • Financim 1.000 EUR / 150.000 LEK me afat ripagimi 1 vit 
  • Financim 2.000 EUR / 300.000 LEK me afat ripagimi 2 vite

  • Financim 3.000 EUR / 420.000 LEK me afat ripagimi 3 vite 
  • Normat e interesit: 

               o LEK 9% fikse për të gjithë periudhën (për klientët pagamarrës) 
               o LEK 9.5% fikse për të gjithë periudhën (për klientët standart) 

               o EUR 9% fikse për të gjithë periudhën (për klientët pagamarrës) 
               o EUR 9.5% fikse për të gjithë periudhën (për klientët standart) 


  Shembull kësti për klientë pagamarrës
  (LEK):

  Shuma e kërkuar

  Norma e Interesit

  Norma  Efektive e interesit (NEI)

  Kësti  mujor

  150,000 LEK

  9%

  9.76%

  13,117 LEK

  300,000 LEK

  9%

  9.40%

  13,705 LEK

  420,000 LEK

  9%

  9.29%

  13,356 LEK


  Shembull kësti për klientë standard
  (LEK):

  Shuma e kërkuar

  Norma e Interesit

  Norma  Efektive e interesit (NEI)

  Kësti  mujor

  150,000 LEK

  9.5%

  10.26%

  13,152 LEK

  300,000 LEK

  9.5%

  9.90%

  13,774 LEK

  420,000 LEK

  9.5%

  9.79%

  13,453 LEK

   

   

  Shembull kësti për klientë pagamarrës (EUR):

  Shuma e kërkuar

  Norma e Interesit

  Norma  Efektive e interesit (NEI)

  Kësti  mujor

  1,000 EUR

  9%

  9.96%

  87.51 EUR

  2,000 EUR

  9%

  9.57%

  91.48 EUR

  3,000 EUR

  9%

  9.43%

  95.57 EUR


  Shembull kësti për klientë standard (EUR):

  Shuma e kërkuar

  Norma e Interesit

  Norma  Efektive e interesit (NEI)

  Kësti  mujor

  1,000 EUR

  9.5%

  10.47%

  87.74 EUR

  2,000 EUR

  9.5%

  10.07%

  91.95 EUR

  3,000 EUR

  9.5%

  9.94%

  96.28 EUR


  Printo