KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 30.03.2020

CHF BLIHET 119.78 SHITET 127.78

EUR BLIHET 128.06 SHITET 134.06

GBP BLIHET 142.17 SHITET 150.17

USD BLIHET 115.30 SHITET 121.30

Kushtet e Punës

Ju lutemi shkarkoni 
KËTU Kushtet e Përgjithshme

Ju lutemi shkarkoni KËTU Shpenzimet Ligjore
Ju lutemi shkarkoni KËTU Shpenzimet e Vlerësimit
Ju lutemi shkarkoni KËTU Vlerën e Zëvendësimit Referencë në Policën e Sigurimit
Ju lutemi shkarkoni KËTU Libri i Tarifave, Komisioneve dhe Shpenzimeve të Bankës për Klientë Jo-Individë
Ju lutemi shkarkoni KËTU Libri i ri i Tarifave, Komisioneve Dhe Shpenzimeve të Bankës për Klientë Individë
Alpha Bank Albania ju njofton se, prej datës 05/03/2020 hyn në fuqi Libri i ri i Tarifave, Komisioneve dhe
Shpenzimeve  të Bankës për Klientë Jo-Individë, të cilin mund ta shkarkoni KËTU