KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 17.10.2017

CHF BLIHET 113.24 SHITET 119.24

EUR BLIHET 131.76 SHITET 135.36

GBP BLIHET 147.48 SHITET 153.48

USD BLIHET 111.73 SHITET 115.33

Oferta për kreditë për shtëpi dhe kredinë konsumatore të siguruar
19/5/2016
News Cover Photo

Në datë 10 Maj 2016, Alpha Bank Albania hodhi në treg një ofertë për kreditë për shtëpi dhe kredinë konsumatore të siguruar. Kjo ofertë u krijua duke patur si qëllim lehtësimin nga të gjitha kostove fillestare të kredive për klientët që aplikojnë.  Kështu të gjithë ata klientë që aplikojnë deri më 10 Gusht, 2016 përfitojnë mbulim nga Banka të shpenzimeve të tyre ligjore, noteriale, shpenzimeve të vlerësimit të pronës dhe sigurimin e pronës për vitin e parë.

Kthehuni