KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 26.02.2021

CHF BLIHET 108.66 SHITET 116.66

EUR BLIHET 120.67 SHITET 126.67

GBP BLIHET 137.97 SHITET 145.97

USD BLIHET 98.99 SHITET 104.99

Kredia Konsumatore Alpha Realizo


 • Aplikoni për një kredi konsumatore Alpha Realizo dhe përfitoni:


  • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 6,181 Lek
  • Afat ripagimi deri në 7 vjet
  • Kreditim deri në: 
  • 500,000 LEK pa garantues 
  • 1,500,000 LEK pa kolateral për klientë standard
  • 2,000,000 LEK pa kolateral për klientë pagamarrës

  Printo

 • • Klientë pagamarrës: 12M BTH + 6.9%
  • Klientë standard: 12M BTH + 7.4%


  Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   8.68%

  10.61% 

   6,181ALL

    1,000,000 ALL
   
  7 VJET

   8.68%

  10.02%

   15,927 ALL

  2,000,000 ALL
   
   7 VJET

   8.68%

  10%

   31,854 ALL  Shembull kësti mujor për klientët standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   9,18%

   11,21% 

   6,253 ALL

    700,000 ALL
   
  7 VJET

   9,18%

   10,57%

   11,326 ALL

  1,500,000 ALL
     
  7 VJET

   9,18%

   10,52%

   24,270 ALL


  Norma referencë për 12M BTH =1.78 %. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit etj.

  Printo