KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 14.12.2018

CHF BLIHET 106.62 SHITET 112.62

EUR BLIHET 121.61 SHITET 125.21

GBP BLIHET 134.46 SHITET 140.46

USD BLIHET 107.39 SHITET 110.99

Kredia Konsumatore Alpha Realizo


 • Aplikoni për një kredi konsumatore Alpha Realizo dhe përfitoni:


  • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 6,152 Lek
  • Afat ripagimi deri në 7 vjet
  • Kreditim deri në 300,000 LEK pa garantues
  • Kreditim deri në 1,000,000 LEK pa kolateral
  Printo

 • • Klientë pagamarrës: 12M BTH + 6.9%
  • Klientë standard: 12M BTH + 7.9%


  Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   8.48%

  10.41% 

   6,152 ALL

    700,000 ALL
   
  7 VJET

   8.48%

  9.83%

   11,078 ALL

  1,000,000 ALL
   
   7 VJET

   8.48%

  9.81%

   15,826 ALL  Shembull kësti mujor për klientët standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   9.48%

  11.43% 

   6,297 ALL

    700,000 ALL
   
  7 VJET

   9.48%

  10.85%

   11,433 ALL

  1,000,000 ALL
     
  7 VJET

   9.48%

  10.83%

   16,333 ALL


  Norma referencë për 12M BTH =1.58 %. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit etj.

  Printo