KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 20.02.2019

CHF BLIHET 106.59 SHITET 112.59

EUR BLIHET 122.62 SHITET 126.22

GBP BLIHET 139.95 SHITET 145.95

USD BLIHET 107.91 SHITET 111.51

Kredia Konsumatore Alpha Realizo


 • Aplikoni për një kredi konsumatore Alpha Realizo dhe përfitoni:


  • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 6,114 Lek
  • Afat ripagimi deri në 7 vjet
  • Kreditim deri në 300,000 LEK pa garantues
  • Kreditim deri në 1,000,000 LEK pa kolateral
  Printo

 • • Klientë pagamarrës: 12M BTH + 6.9%
  • Klientë standard: 12M BTH + 7.9%


  Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   8.22%

  9.25% 

   6,114 ALL

    700,000 ALL
   
  7 VJET

   8.22%

  8.91%

   10,987 ALL

  1,000,000 ALL
   
   7 VJET

   8.22%

  8.89%

   15,826 ALL  Shembull kësti mujor për klientët standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   9.22%

  10.35% 

   6,259 ALL

    700,000 ALL
   
  7 VJET

   9.22%

   9.94%

   11,340 ALL

  1,000,000 ALL
     
  7 VJET

   9.22%

   9.92%

   16,200 ALL


  Norma referencë për 12M BTH =1.32 %. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit etj.

  Printo