KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 19.01.2018

CHF BLIHET 111.20 SHITET 117.20

EUR BLIHET 132.05 SHITET 135.65

GBP BLIHET 148.85 SHITET 154.85

USD BLIHET 107.25 SHITET 110.85

Kreditë konsumatore
 • Aplikoni deri më 31 janar 2018 për kredinë konsumatore të pasiguruar Alpha Realizo dhe përfitoni:

   ZERO komision disbursimi dhe 
  • Sigurim jete FALAS

  Informacion shtesë rreth produktit: 
  • Financim deri në 300.000 lekë pa garantor 
  • Financim deri në 1.000.000 lekë pa kolateral 
  • Afat ripagimi i kredisë deri në 7 vjet 
  • Normat e interesit: 
               o Bono Thesari 12M + 7.4 % (për klientët pagamarrës) 
               o Bono Thesari 12M + 8.4% (për klientët standard) 


  Shembull kësti për klientë pagamarrës:

  Shuma e kërkuar

   Norma e Interesit

    Norma  Efektive e interesit (NEI)

   Kësti  mujor

  300,000 ALL

  10.29%

        10.72%

    6,417 LEK

  700,000 ALL

  10.29%

        10.48%

  11,725 LEK

  1,000,000 ALL

  10.29%

        10.42%

  16,751 LEK


  Shembull kësti për klientë standard:

  Shuma e kërkuar

   Norma e Interesit

   Norma  Efektive e interesit (NEI)

   Kësti  mujor

  300,000 ALL

  11.29%

  11.73%

       6,566 LEK

  700,000 ALL

  11.29%

  11.48%

   12,092 LEK

  1,000,000 ALL

  11.29%

  11.42%

    17,275 LEK  Norma referencë për 12M BTH =2.89%. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo vit në datën e disbursimit. 

  Printo
 • Aplikoni deri më 31 janar 2018 për kredinë konsumatore të pasiguruar Alpha Fix dhe përfitoni:

   ZERO komision disbursimi dhe 
  • Sigurim jete
   FALAS

  Informacion shtesë rreth produktit: 
  • Financim 1.000 EUR / 150.000 LEK me afat ripagimi 1 vit 
  • Financim 2.000 EUR / 300.000 LEK me afat ripagimi 2 vite

  • Financim 3.000 EUR / 420.000 LEK me afat ripagimi 3 vite 
  • Normat e interesit: 

               o LEK 9% fikse për të gjithë periudhën (për klientët pagamarrës) 
               o LEK 9.5% fikse për të gjithë periudhën (për klientët standart) 

               o EUR 9% fikse për të gjithë periudhën (për klientët pagamarrës) 
               o EUR 9.5% fikse për të gjithë periudhën (për klientët standart) 


  Shembull kësti për klientë pagamarrës
  (LEK):

  Shuma e kërkuar

  Norma e Interesit

  Norma  Efektive e interesit (NEI)

  Kësti  mujor

  150,000 LEK

  9%

  9.76%

  13,117 LEK

  300,000 LEK

  9%

  9.40%

  13,705 LEK

  420,000 LEK

  9%

  9.29%

  13,356 LEK


  Shembull kësti për klientë standard
  (LEK):

  Shuma e kërkuar

  Norma e Interesit

  Norma  Efektive e interesit (NEI)

  Kësti  mujor

  150,000 LEK

  9.5%

  10.26%

  13,152 LEK

  300,000 LEK

  9.5%

  9.90%

  13,774 LEK

  420,000 LEK

  9.5%

  9.79%

  13,453 LEK

   

   

  Shembull kësti për klientë pagamarrës (EUR):

  Shuma e kërkuar

  Norma e Interesit

  Norma  Efektive e interesit (NEI)

  Kësti  mujor

  1,000 EUR

  9%

  9.96%

  87.51 EUR

  2,000 EUR

  9%

  9.57%

  91.48 EUR

  3,000 EUR

  9%

  9.43%

  95.57 EUR


  Shembull kësti për klientë standard (EUR):

  Shuma e kërkuar

  Norma e Interesit

  Norma  Efektive e interesit (NEI)

  Kësti  mujor

  1,000 EUR

  9.5%

  10.47%

  87.74 EUR

  2,000 EUR

  9.5%

  10.07%

  91.95 EUR

  3,000 EUR

  9.5%

  9.94%

  96.28 EUR


  Printo