KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 24.05.2019

CHF BLIHET 106.00 SHITET 112.00

EUR BLIHET 120.52 SHITET 124.12

GBP BLIHET 135.64 SHITET 141.64

USD BLIHET 107.53 SHITET 111.13

Product Detail


 • Aplikoni për një kredi konsumatore Alpha Realizo dhe përfitoni:


  • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 5,963Lek
  • Afat ripagimi deri në 7 vjet
  • Kreditim deri në: 
  • 500,000 LEK pa garantues 
  • 1,500,000 LEK pa kolateral për klientë standard
  • 2,000,000 LEK pa kolateral për klientë pagamarrës

  Printo

 • • Klientë pagamarrës: 12M BTH + 5.9%
  • Klientë standard: 12M BTH + 6.9%


  Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   7.16%

  8.18% 

   5,963 ALL

    1,000,000 ALL
   
  7 VJET

   7.16%

  7.82%

   15,171 ALL

  2,000,000 ALL
   
   7 VJET

   7.16%

  7.80%

   30,342 ALL  Shembull kësti mujor për klientët standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   8.16%

   9.28% 

   6,105 ALL

    700,000 ALL
   
  7 VJET

   8.16%

   8.87%

   10,966 ALL

  1,500,000 ALL
     
  7 VJET

   8.16%

   8.83%

   23,499 ALL


  Norma referencë për 12M BTH =1.26 %. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit etj.

  Printo