KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 23.10.2018

CHF BLIHET 106.39 SHITET 112.39

EUR BLIHET 123.03 SHITET 126.63

GBP BLIHET 138.28 SHITET 144.28

USD BLIHET 106.96 SHITET 110.56

Kredia Konsumatore Alpha Realizo


 • Aplikoni për një kredi konsumatore Alpha Realizo dhe përfitoni:


  • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 6,205 Lek
  • Afat ripagimi deri në 7 vjet
  • Kreditim deri në 300,000 LEK pa garantues
  • Kreditim deri në 1,000,000 LEK pa kolateral
  Printo
 • • Klientë pagamarrës: 12M BTH + 6.9%
  • Klientë standard: 12M BTH + 7.9%


  Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL

   8.85%

  11.06% 

   6,205 ALL

    700,000 ALL

  8.85%

  10.35%

   11,209 ALL

  1,000,000 ALL

   8.85%

  10.29%

   16,013 ALL  Shembull kësti mujor për klientët standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL

   9.85%

  12.08% 

   6,351 ALL

    700,000 ALL

   9.85%

  11.37%

   11,566 ALL

  1,000,000 ALL

   9.85%

  11.31%

   16,523 ALL


  Norma referencë për 12M BTH =1.95 %. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit etj.

  Printo