KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 20.09.2019

CHF BLIHET 107.91 SHITET 113.91

EUR BLIHET 119.64 SHITET 123.24

GBP BLIHET 134.64 SHITET 140.64

USD BLIHET 108.10 SHITET 111.70

Product Detail

 • Apliko për një kredi konsumatore Alpha Realizo deri në 30 qershor 2019 dhe përfito ZERO komision disbursimi


  Informacion i përgjithshëm:

  • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 5,963Lek
  • Afat ripagimi deri në 7 vjet
  • Kreditim deri në:
     - 500,000 LEK pa garantues 
     - 1,500,000 LEK pa kolateral për klientë standard
     - 2,000,000 LEK pa kolateral për klientë pagamarrës

  Mëso më shumë rreth kredisë konsumatore Alpha Realizo KËTU
  Printo

 • Apliko për një kredi konsumatore Alpha Fiks Realizo deri në 30 qershor 2019 dhe përfito ZERO komision disbursimi

  Informacion i përgjithshëm:

  Klientë Pagamarrës: 
  ALL: 6.5% - Afati i  kredisë deri në 3 vjet 
  EUR: 6.5% -Afati  i kredisë  deri  në 3 vjet

  ALL: 7.5% - Afati i kredisë deri në 5 vjet 
  EUR: 7.5% -Afati i kredisë deri në 5 vjet

  Klientë Standard: 
  ALL: 7% - Afati i kredisë deri në 3 vjet
  EUR: 7% - Afati i kredisë deri në 3 vjet

  ALL: 8% - Afati i kredisë deri në 5 vjet
  EUR: 8% - Afati i kredisë deri në 5 vjet  Mëso më shumë rreth Kredisë Konsumatore Alpha Fiks Realizo KËTU Printo