KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 30.03.2020

CHF BLIHET 119.78 SHITET 127.78

EUR BLIHET 128.06 SHITET 134.06

GBP BLIHET 142.17 SHITET 150.17

USD BLIHET 115.30 SHITET 121.30

Alpha Fix Realizo
 • Kjo kredi ofrohet në monedhën Lek dhe Euro me normë interesi preferenciale fikse gjatë gjithë kohëzgjatjes së  kredisë, duke filluar nga 7%.

  Kreditim deri në 3,000 EURO ose 420,000 LEK pa garantues 

  NORMAT E INTERESIT:

  Klientë pagamarrës:
  ALL/EUR: 7% - Afati i kredisë deri në 3 vjet
  ALL/EUR: 8% - Afati i kredisë deri në 5 vjet

  Klientë standard:
  ALL/EUR: 7.5% - Afati i kredisë deri në 3 vjet
  ALL/EUR: 8.5% - Afati i kredisë deri në 5 vjet


  Printo

 • Shembull kësti mujor për kredi në Lekë për klientë pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  150,000 ALL 
  1 VIT

  7%

  21.82%

   12,979 ALL

  300,000 ALL
  3 VITE

  7%

  10.30%

     9,263 ALL

  420,000 ALL
  5 VITE

  8%

  9.72%

     8,516 ALL  Shembull kësti mujor për kredi në Euro për klientë pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   1,000 EUR
   
  1 VIT

  7%

  23.47%

   86 EUR

   2,000 EUR
   
  3 VITE

  7%

  10.67 %

   61 EUR

   3,000 EUR
   5 VITE

  8%

  9.88%

   60 EUR


  Shembull kësti mujor për kredi në Lekë për klientë standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

  150,000 ALL 
  1 VIT

  7.5%

   23.18%

   13,013 ALL

  300,000 ALL
  3 VITE

  7.5%

   10.96%

   9,331 ALL

  420,000 ALL
  5 VITE

  8.5%

    10.23%

   8,616 ALL


  Shembull kësti mujor për kredi në Euro për klientë standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

   1,000 EUR
   
  1 VIT

  7.5%

   25.28%

   86 EUR

   2,000 EUR
   
  3 VITE

  7.5%

  11.40%

   62 EUR

   3,000 EUR
   5 VITE

  8.5%

  10.49%

   61 EUR
  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash

  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit, etj

  Printo