Alt Text

BIZNESET E VOGLA


Në një mjedis mjaft konkurrues, ku kushtet ndryshojnë vazhdimisht dhe zhvillime të shpejta krijojnë mundësi të reja, Bizneset e Vogla gjejnë mbështetje në Alpha Bank.

Alpha Bank harton dhe vazhdimisht zhvillon produkte dhe shërbime që ofrojnë zgjidhje financiare dhe përmbushin nevojat tuaja profesionale.

E vetmja gjë që ju duhet të bëni, është të zgjidhni produktin ose shërbimin më të përshtatshëm që do t’ju  ndihmojë në arritjen e qëllimeve dhe planeve tuaja të biznesit.

Alpha Overdraft:  Llogari rrjedhëse me Overdraft

Alpha Kredi për Pajisje:  Kredi me kohezgjatje te percaktuar, për blerjen e pajisjeve te reja per biznesin.

Alpha Kredi Hipotekore:  Kredi me kohezgjatje te percaktuar për blerjen, ndërtimin dhe rindërtimin e objektit për arsye biznesi.

Llogaria Alpha Paga


Alpha Web Banking


Printo faqen Dergo faqen Krye

PRODUKTI I MUAJIT

readMore