Alt Text

Karta Vodafone American Express®

Karta e kreditit që zvogëlon faturën e telefonit tuaj celular.

Tashmë të gjithë ju klientë të Vodafone (me numër me kontratë ose me parapagesë), mund të përfitoni nga karta e kreditit Vodafone American Express ® nga Alpha Bank. Duke përdorur kartën tuaj, si në Shqipëri edhe jashtë saj, në të gjitha blerjet tuaja të mëdha e të vogla ju do të shpërbleheni sipas planit më poshtë:
Klientët me kontratë 5%* zbritje në faturën mujore të Vodafone

Aplikoni sot tek të gjitha degët e Alpha Bank dhe bëhuni anëtar i kartës të kreditit Cobrand e cila ju ofrohet me komision zero për vitin e parë, dhe ju lejon të shijoni blerjet tuaja ndërkohë që fatura mujore e telefonit tuaj celular zvogëlohet.


Monedha e lëshimit
Leku Shqiptar


Normat e interesit
Norma e interesit është fiks dhe shprehet në bazë vjetore:
• Blerjet 22% ( aplikohet nga data e faturimit)
• Cash: 24% (aplikohet nga data e tërheqjes)
Detyrime të papaguara në afat:  +10% (aplikohet mbi normën normale të interesit)


Periudha kohore e faturimit
Data 26 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës


Pagesa
Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur.
Minimumi i minimumit të pagesës për t’u paguar është 1,000 ALL


Komisionet dhe detyrimet
Komisioni vjetor
Karta kryesore: 1500 Lek (Pa komision për vitin e parë)
Karta shtesë: 1500 Lek

Komisionet për terheqje Cash-i
• Në rrjetin e ATM-ve të ALPHA BANK-ALBANIA: 1% për  transaksion me minimum 200 Lek
• Në ATM-të e tjera jashtë Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 400 Lek


Dokumentat e nevojshëm
•    Forma e aplikimit
•    Leternjoftim, pashaporte, certificate lindjeje per kartembajtesin e kartes kryesore ose te kartes shtese
•    Fature utilitare per te verifikuar adresen
•    Ne rastin kur klienti nuk ka llogari page ne ABA kerkohet vertetim per tre pagat e fundit dhe vitet e punesimit ne kompanine qe punon aktualisht.
•    Kopje te kontrates te numrit me kontrate Vodafone
•    Minimum i te ardhurave mujore: 13.000 ALL

 
Arsyet pse duhet të keni një kartë Vodafone American Express ®:

•    Kartë krediti – me mundësi pagesash mujore dhe mbartje të shumave në muajt pasardhës
•    Pagesa minimale – më e ulta e ofruar në treg
•    Ofron – zbritje 5% në faturën Vodafone për klientët me kontratë
•    0 komision vjetor – për vitin e parë (1,500 Lek komision për vitet në vazhdim)
•    Pagesë automatike e faturës mujore Vodafone nga karta e kreditit
•    Siguri Maksimale në transaksione
•    Pagesa kombëtare e ndërkombëtare
•    Faturë analitike mujore për shpenzime të kontrolluara

*Zbritja maksimale mujore ose kohë bisedore falas që një kartëmbajtës mund të përfitojë është 5,500 Lek.

 


Printo faqen Dergo faqen Krye

PRODUKTI I MUAJIT

readMore