Alt Text

Alpha Kredi Konsumatore me Garanci Bankare


Kredia  Konsumatore me Garanci Bankare është një mundesi për  klientët e ABA që kanë një depozitë me afat, për të përmbushur nevojat e tyre imediate duke perfituar interesin e  depozites se tyre.

SHUMA MINIMALE DHE MAKSIMALE

Nga 500 EUR deri në  40,000 EUR (ekuivalente në lek)

INTERESI
Nëse kredia dhe Depozita/ llog rrjedhese janë në njëjtën monedhë:
12M Euribor + 6%
12M BTH+ 4%


KOHËZGJATJA E KREDISË
Nga 6 muaj deri në 10 vjet .

DOKUMENTAT E NEVOJSHME
• Karte identiteti
• Vertetim adrese nepermjet nje fature te energjise elektrike, telefonit etj

INTERESI I DEPOZITES

Depozita me Afat / llog rrjedhese e cila do të bllokohet si garanci Cash, do të marrë interesin vjetor të saj , si depozitë normale deri në fund të maturimit të kredisë.Printo faqen Dergo faqen Krye