KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 21.10.2020

CHF BLIHET 111.66 SHITET 119.66

EUR BLIHET 120.92 SHITET 126.92

GBP BLIHET 132.53 SHITET 140.53

USD BLIHET 101.63 SHITET 107.63

Raporte Vjetore


Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2019
Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2018
Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2017
Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2016
Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2015

Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2014

Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2013

Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2012

Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2011

Ju lutemi shkarkoni KËTU raportin vjetor 2010