Ju informojmë se kushtet e punës për klientët individë për llogaritë rrjedhëse dhe ato të kursimit për disa komisione kanë ndryshuar dhe keto ndryshime hyjnë në fuqi në datë 1 Shkurt 2021.
Për të parë ndryshimet ju lutemi klikoni KËTU

Për informacion më të detajuar rreth produkteve të kursimit dhe investimeve mund të kontaktoni në:

E-mail: depositsinvestmentproducts.albania@alpha.gr 

Tel.: +355 42 278 502

Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.


Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al  

Ju lutemi lexoni KËTU buletinin e normave të interesit.

Dokumenta ndihmëse

Njoftim per klientet