Apliko për një kredi për shtëpi dhe pas aprovimit përfito edhe një kredi konsumatore të para-aprovuar deri në 500,000 lekë për blerje në Megatek dhe Neptun. 

Klientët përfitues dhe kriteret e fushatës

  • Klientë ekzistues që kanë të disbursuar një kredi hipotekare nga Janari 2021
  • Klientë të rinj që do tju disbursohet kredia hipotekare deri në Dhjetor 2021
  • Për kredinë e para-aprovuar do të aplikohen kushtet standarte të kredisë konsumatore të pasiguruar me interes të ndryshueshëm dhe me afat deri në 5 vite
  • Kjo ofertë nuk financon blerjet e pajisjeve për përdorim individual si telefona, tablet, laptot, kufje etj

Mëso më shumë rreth kredisë konsumatore Alpha Realizo KËTU