KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 27.04.2021

CHF BLIHET 107.40 SHITET 115.40

EUR BLIHET 120.20 SHITET 126.20

GBP BLIHET 137.70 SHITET 145.70

USD BLIHET 99.00 SHITET 105.00

homeCarousel image
Apliko deri më 7 janar dhe përfito kredi konsumatore deri në 2,500,000 lekë pa kolateral,procedura të shpejta aprovimi dhe kupon dhuratë deri në 10,000 lekë!
homeCarousel image

Blerje të sigurta kudo në botë pa kontakt!

homeCarousel image

Apliko për kredi për shtëpi dhe përfito:

Norma interesi preferenciale
Financim deri në 90%
Afat ripagimi deri në 30 vjet
homeCarousel image
Apliko për kredi konsumatore dhe përfito:

Afat ripagimi deri në 7 vjet
Financim deri në 2.000.000 lekë pa kolateral
Financim deri në 500.000 lekë pa garantor

Alpha Services and Holdings S.A njofton se ka lidhur një marrëveshje angazhimi me OTP Bank Plc në lidhje me blerjen e Alpha Bank Albania SHA në datën 06.12.2021

Marrëveshja është arritur për shumën prej 55 milionë euro, çka përfaqëson një raport (P/BV) prej 0.74 të vlerës së aksionit në librat kontabël. Për Grupin transaksioni përbën një rritje kapitali përshkallëzues në përputhje të plotë me angazhimin e Grupit për të fokusuar veprimtarinë e tij në tregjet kryesore ku ai operon. Transaksioni kërkon plotësimin e disa kushteve paraprake (përfshirë miratimet rregullatore në përputhje me ligjet përkatëse) dhe pritet të përmbyllet brenda vitit 2022.

Njoftim shërbimi i sigurisë 3D

Gjithmonë synojmë t’ju ofrojmë produkte dhe shërbime të cilat ju përmirësojnë veprimet tuaja të përditshme. Për këtë arsye, ju informojmë se në kartën tuaj MasterCard dhe VISA do të aktivizohet automatikisht shërbimi i sigurisë 3D. Ky shërbim ofrohet FALAS dhe nëpërmjet tij ju përfitoni më tepër siguri gjatë blerjeve në Internet, duke parandaluar përdorimin e paautorizuar të kartës suaj.

Intervista e Drejtorit të Përgjithshëm të Alpha Bank Albania Z. Georgios Papanastasiou për revistën Monitor

Z. Georgios Papanastasiou, Drejtor i Përgjithshëm i Alpha Bank Albania, thotë për revistën “Monitor” se objektivi kryesor i bankës për vitin 2021 është rritja e përfitueshmërisë dhe frytshmërisë, nëpërmjet një kombinimi të rritjes së qëndrueshme të bankës dhe optimizimit të kostove. Sipas tij, Alpha Bank Albania ka një plan strategjik ambicioz për të rritur më tej kredidhënien, si për individët, ashtu edhe për bizneset.

DigitAlpha - Edicioni i parë i konkursit të ideve novatore organizuar nga Alpha Bank Albania

Alpha Bank Albania organizoi edicionin e parë të konkursit të brendshëm DigitAlpha, i cili ka për qëllim përfshirjen e të gjithë stafit të bankës në krijimin e ideve novatore, që synojnë përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve digjitale për klientët e bankës.

Gruaja Alpha

Falenderimi i veçantë i Drejtorit të Përgjithshëm të Alpha Bank Albania për punonjëset gra në Ditën Ndërkombëtare të Gruas

Mbështetja ndaj klientit ka qenë dhe ende është prioriteti ynë më i madh.

Në intervistën e dhënë për revistën ‘’Bankieri’’ Z. Georgios Papanastasiou, Drejtor i Përgjithshëm i Alpha Bank Albania foli rreth ndikimit që pandemia pati në sistemin bankar, si Alpha Bank Albania e përballoi këtë sfidë dhe planet e zhvillimit për të ardhmen.

Pavarësisht sfidave, gjatë vitit 2020 arritëm rezultate të mira dhe vazhduam kreditimin e ekonomisë.

Georgios Papanastasiou, Drejtor i Përgjithshëm i Alpha Bank Albania, thotë për revistën “Monitor'' se banka arriti rezultate të mira financiare dhe vijoi kreditimin në vitin 2020. Ai shprehet optimist se volumi i aktivitetit të bankave do të rritet edhe për vitin 2021. Z. Papanastasiou parashikon që bankat do të thellojnë përpjekjet për të bërë ristrukturimin e kanaleve të shpërndarjes së produkteve dhe shërbimeve bankare, duke i dhënë rëndësi dixhitalizimit.

Njoftim i rëndësishëm

Alpha Bank Albania njofton të gjithë klientët individë dhe ata jo-individë që kanë llogari rrjedhëse apo kursimi në status ‘’inaktiv’’ prej më shumë se 5 vitesh dhe balancë zero, se që prej datës 20 nëntor 2020 do të fillojë mbyllja e këtyre llogarive.

Njoftim i rëndësishëm për kartën Visa Electron

Alpha Bank Albania dëshiron të informojë të gjithë klientët që kanë një kartë Visa Electron që procesi i migrimit të kartës nga Visa Electron në Enter Mastercard përfundon në datë 30 tetor 2020. Pas kësaj date karta juaj Visa nuk do të jetë më funksionale

Tetori, muaji i ndërgjegjësimit për Sindromën Down

Tetori është muaji i ndërgjegjësimit për sindromën Down dhe në këtë muaj, Alpha Bank Albania ndërmori nisma të ndryshme në bashkëpunim me organizatat që operojnë në Shqipëri në mbështetje të kësaj kauze. Kështu, nën moton ‘’Unë kam një kromozom më shumë por jam si ti’’ banka përgatiti dhe ndau me ndjekësit e saj, një video e cila synon të ndërgjegjësojë shoqërinë mbi të drejtat dhe potencialin e individëve me sindromën Down.

FinQuest nga Alpha Bank 2020: Rikthehet konkursi digjital i inovacionit nga Alpha Bank

Alpha Bank Group organizon për të dytin radhazi konkursin ndërkombëtar të inovacioni digjital FinQuest ku mirëpriten të gjitha idetë, aplikacionet dhe zgjidhjet teknologjike inovative që synojnë të formojnë të ardhmen dixhitale të sektorit bankar. Këtë vit FinQuest nga Alpha Bank u krijua si një përgjigje ndaj nevojës aktuale të sektorit bankar për zgjidhje dhe aplikime të reja digjitale, përmes përdorimit të teknologjive moderne. Për këtë qëllim, krijimi i një përvoje të re bankare digjitale është sfida të cilës pjesëmarrësit janë të ftuar ti përgjigjen, me ide inovatore që përmirësojnë shërbimet bankare dhe e vendosin Klientin të parin.

Përballë pandemisë globale, MIGA përkrah angazhimin e “Alpha Bank Albania” për të mbështetur ndërmarrjet vendase

“Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e bazës së ekonomisë shqiptare dhe sigurojnë katër të pestat e vendeve të punës gjithsej,” tha zoti Georgios Papanastasiou, Drejtor i Përgjithshëm i ABA-s. “Nëpërmjet bashkëpunimit tonë me MIGA-n do të mund t’u japim financim një numri më të madh biznesesh dhe sipërmarrësish dhe të sigurojmë një prosperitet më të madh për shqiptarët gjatë kësaj pandemie të paprecedentë.”

Shkëmbimi Automatik i Informacionit

Në funksion të angazhimit të Shqipërisë për të zbatuar CRS dhe me qëllim të ofrimit të informacionit për vendet e tjera, ndryshimet e nevojshme legjislative janë bërë përmes Ligjit 4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”. Në përputhje me këtë ligj Alpha Bank Albania ka detyrimin të identifikojë dhe të raportojë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, të dhënat tatimore të klienteve të saj të deklaruar nga vetë ata. Për këtë arsye, jeni të lutur të njiheni me kërkesat e këtij ligji si edhe te paraqiteni ne bankë për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, deri më datë 20 Qershor 2020.

Së bashku me familjet në vështirësi

Alpha Bank Albania përqafoi nismën e Kryqit të Kuq Dega Tiranë duke dhuruar 100 pako ushqimore për familjet në vështirësi

Njoftim për klientët për shtyrjen e afatit të pagimit të kësteve të kredisë

Në vijim të urdhërit të përbashkët të firmosur nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe Kryeministri i Republikës së Shqipërisë për shtyrjen e afatit të pagimit të kësteve të kredisë për biznese dhe individë, të cilët do të hasin vështirësi në këtë periudhë si pasojë e COVID-19, dëshirojmë t’ju informojmë se Alpha Bank Albania është e angazhuar të ndërmarrë masa lehtësuese për të gjithë ata klientë biznesi dhe individë të cilët janë të prekur nga situata aktuale.

Apliko Online për Alpha e-Banking

Sigurohemi që t'ju shërbejmë me cilësi dhe shpejtësi kudo ku ju jeni dhe ju mundësojmë aplikim online për shërbimin Alpha e-Banking.

Produkte