KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 27.04.2021

CHF BLIHET 107.40 SHITET 115.40

EUR BLIHET 120.20 SHITET 126.20

GBP BLIHET 137.70 SHITET 145.70

USD BLIHET 99.00 SHITET 105.00

Oferta Mastercard
Mastercard® Fushata “Paguaj dhe Merr Shpërblime”

Çdo mbajtës i kartës Mastercard ® që bën të paktën 10 apo më shumë blerje në shumën minimale kumulative 20,000 Lekë me Mastercard çdo muaj deri në Tetor do të marrë mbrapsht 600 LEK në llogari.

Fushata promocionale zhvillohet përgjatë 3 periudhave si në vijim:

  • Periudha e parë – nga 01/08/2021 deri më 30/08/2021, duke i përfshirë të dy datat
  • Periudha e dytë – nga 01/09/2021 deri më 30/09/2021, duke i përfshirë të dy datat.
  • Periudha e tretë – nga 01/10/2021 deri më 31/10/2021, duke i përfshirë të dy datat.
Mbajtësit e kartës që plotësojnë kërkesat e fushatës do të marrin kthim parash në llogari.

Lexoni Termat dhe Kushtet e ofertës KËTU