KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 27.04.2021

CHF BLIHET 107.40 SHITET 115.40

EUR BLIHET 120.20 SHITET 126.20

GBP BLIHET 137.70 SHITET 145.70

USD BLIHET 99.00 SHITET 105.00

Oferta Kreditë Konsumatore
Klientët përfitues dhe kriteret e fushatës
  • Klientë ekzistues që kanë të disbursuar një kredi hipotekare nga Janari 2021
  • Klientë të rinj që do tju disbursohet kredia hipotekare deri në Dhjetor 2021
  • Për kredinë e para-aprovuar do të aplikohen kushtet standarte të kredisë konsumatore të pasiguruar me interes të ndryshueshëm dhe me afat deri në 5 vite
    • Mësoni më shumë rreth kredisë konsumatore Alpha Realizo KËTU
  • Kjo ofertë nuk financon blerjet e pajisjeve për përdorim individual si telefona, tablet, laptot, kufje etj