KURSI I KEMBIMIT VALUTOR 27.04.2021

CHF BLIHET 107.40 SHITET 115.40

EUR BLIHET 120.20 SHITET 126.20

GBP BLIHET 137.70 SHITET 145.70

USD BLIHET 99.00 SHITET 105.00

Kredia Konsumatore Alpha Realizo


 • Aplikoni për një kredi konsumatore Alpha Realizo dhe përfitoni:


  • Financim ne monedhen Lek dhe monedhen Euro
  • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 6,181 Lek
  • Afat ripagimi deri në 7 vjet
  • Kreditim deri në:

  500,000 LEK ose 4,000 Euro pa garantues

  2,500,000 LEK ose 20,000 Euro me garantues

  2% komision disbursimi, minimumi 4,000 Lek ose 40 Euro
  2% komision sigurimi jete
  0% komision disbursimi për transferim balance dhe 2% komision disbursimi në rast aplikimi për kredi shtesë  Printo

 • Norma e Interesit në monedhën Lek
  • Klientë pagamarrës: 12M BTH + 6.9%
  • Klientë standard: 12M BTH + 7.4%

  Norma e Interesit në monedhën Euro
  • Klientë pagamarrës: 12M Euribor + 8.0%
  • Klientë standard: 12M Euribor + 8.5%


  Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   8.68%

  10.61% 

   6,181ALL

    1,000,000 ALL
   
  7 VJET

   8.68%

  10.02%

   15,927 ALL

  2,000,000 ALL
   
   7 VJET

   8.68%

  10%

   31,854 ALL  Shembull kësti mujor për klientët standard:

  Shuma e kërkuar 

  Norma e interesit 

  Norma efektive e interesit 

  Kësti mujor i përafërt 

    300,000 ALL
   
  5 VJET

   9,18%

   11,21% 

   6,253 ALL

    700,000 ALL
   
  7 VJET

   9,18%

   10,57%

   11,326 ALL

  1,500,000 ALL
     
  7 VJET

   9,18%

   10,52%

   24,270 ALL

  Norma referencë për 12M BTH =1.78 %. 
  Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit

  Printo
 • • Kartë identiteti
  • Vërtetim të ardhurash
  • Vërtetim adrese nëpërmjet një fature të energjisë elektrike, telefonit etj.

  Printo