Kredia e shpejtë konsumatore plotëson shpejt dhe thjesht çdo dëshirë apo nevojë tënden.

Karakteristikat e Produktit

 • Shuma e kredisë 300,000 Lek ose 3,000 Euro
 • Kohëzgjatja 3 vite
 • Pa garantor
 • Aprovim brenda ditës (nëse dokumentacioni është i plotë )

Komisione

 • 2.0% komision disbursimi
 • 2.0% sigurim jete
 • ZERO penalitet për shlyerje të parakohshme

Norma e interesit

 • LEK: 14% fiks për klientë pagamarrës pranë Alpha Bank Albania
 • LEK: 14.5% fiks për klientë pagamarrës në banka të tjera
 • EUR: 11% fiks për klientë pagamarrës pranë Alpha Bank Albania
 • EUR: 11.5% fiks për klientë pagamarrës në banka të tjera

Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

Shuma e kërkuar 

Norma e interesit 

Norma efektive e interesit 

Kësti mujor i përafërt 

  300,000 ALL
  
3 VJET

 14%

17.20% 

 10,253 ALL

  3,000 EUR
  
3 VJET

 11%

14.29%

 98 EUR


Shembull kësti mujor për klientët jo pagamarrës:

Shuma e kërkuar 

Norma e interesit 

Norma efektive e interesit 

Kësti mujor i përafërt 

  300,000 ALL
  
3 VJET

 14.5%

17.86% 

 10,326 ALL

  3,000 EUR
  
3 VJET

 11.5%

15.26%

 99 EUR