Karta Enter Mastercard Debit Contactless është karta më e re e debitit nga Alpha Bank Albania e cila të mundëson akses të menjëhershëm në llogarinë tënde bankare në çdo moment kudo që ti je. Ti mund të kryesh blerje të vogla ose të mëdha thjesht, shpejt dhe me siguri maksimale.

Mastercard. Një kartë një pafundësi momentesh 

Karakteristika
Komisione
Të tjera
 • Blerje online brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Blerje pa kontakt në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë kudo ku është logo e Mastercard (Pa PIN deri në shumën 4,500 lekë)
 • Tërheqje në bankomatet e Alpha Bank Albania dhe kudo ku është logo e Mastercard
 • Dizajn unik që bazohet te transparenca 
 • Ndryshim të kodit PIN në ATM të Alpha Bank Albania pa komision
 • Shërbimi Alpha SMS, ku ti njoftohesh në kohë reale për çdo transaksion që kryen me kartën tënde
 • Chip & Pin për pagesa të sigurta
 • Komision vjetor – Pa komision
 • Rilëshim karte – 500 Lek
 • Rilëshim PIN-i – 250 Lek
 • Komisioni për mbylljen e kartës - Pa pagesë
 • Blerje në POS të Alpha Bank Albania - Pa pagesë
 • Blerje në POS brenda vendit - Pa pagesë
 • Blerje në POS jashtë vendit/internet- 2% me Min 100 Lek
 • Tërheqje Cash në ATM të Alpha Bank Albania - Pa pagesë
 • Tërheqje Cash në ATM-të e tjera brenda vendit - 2.5% me Min 300 Lek
 • Tërheqje Cash në ATM-të jashtë Shqiperisë - 2.5% me Min 400 Lek
 • Monedha e lëshimit - Leku Shqiptar
 • Vlefshmëria - 5 vjet
 • Kufiri ditor i shpenzimeve                200,000 Lek
 • Kufiri ditor i veprimeve në internet    100,000 Lek
 • Kufiri ditor i tërheqjeve                      50,000 Lek