Karta e Debitit Mastercard Business lidhet me llogarinë e biznesit, ku çdo blerje/pagesë apo tërhqje e kryer me këtë kartë reflektohet në llogarinë e biznesit. Në varësi të nevojave të biznesit, me llogarinë mund të lidhet më shumë se një kartë. Kjo i jep mundësinë biznesit të pajisë me kartë punonjësit e tij. Për të patur një kontroll maksimal, për secilën kartë mund të vendosen limite të ndryshme për tipe të ndryshme transaksionesh të caktuara.

Karakteristika
Komisione
Të tjera
 • Blerje online brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Blerje pa kontakt në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë kudo ku është logo e Mastercard (Pa PIN deri në shumën 4,500 lekë)
 • Tërheqje në bankomatet e Alpha Bank Albania dhe kudo ku është logo e Mastercard
 • Dizajn unik që bazohet te transparenca
 • Ndryshim të kodit PIN në ATM të Alpha Bank Albania pa komision
 • Shërbimi Alpha SMS, ku kartëmbajtësi njoftohet në kohë reale për çdo transaksion që kryen me kartë
 • Chip & Pin për pagesa të sigurta
 • Komision mujor – 150 Lek për çdo kartë të lidhur me llogarinë e biznesit
 • Rilëshim karte – 500 Lek
 • Rilëshim PIN-i – 500 Lek
 • Komisioni për mbylljen e kartës - Pa pagesëBlerje në POS të Alpha Bank Albania - Pa pagesë
 • Blerje në monedhë të njejtë me monedhën e kartës - Pa pagesë
 • Blerje në monedhë të ndryshme nga monedha e kartës - 2% (përfshirë në shumën e transaksionit)
 • Tërheqje Cash në ATM të Alpha Bank Albania - Pa pagesë
 • Tërheqje Cash në ATM-të e tjera brenda vendit - 2.5% me Min 400 Lek
 • Tërheqje Cash në ATM-të jashtë Shqipërisë - 2.5% me Min 500 Lek
 • Kufiri ditor për t’u shpenzuar me të gjitha kartat e lidhura me llogarinë e biznesit - 500,000 LEK.
 • Kufiri ditor i shpenzimeve të një karte- 200,000 Lek
 • Kufiri ditor i veprimeve në internet të një karte- 100,000 Lek
 • Kufiri ditor i tërheqjeve të një karte - 50,000 Lek
 • Monedha e lëshimit - Leku Shqiptar
 • Vlefshmëria - 5 vjet