Objektivi kryesor i bankës për vitin 2021 është rritja e përfitueshmërisë dhe frytshmërisë.

Z. Georgios Papanastasiou, Drejtor i Përgjithshëm i Alpha Bank Albania, thotë për revistën “Monitor” se objektivi kryesor i bankës për vitin 2021 është rritja e përfitueshmërisë dhe frytshmërisë, nëpërmjet një kombinimi të rritjes së qëndrueshme të bankës dhe optimizimit të kostove. Sipas tij, Alpha Bank Albania ka një plan strategjik ambicioz për të rritur më tej kredidhënien, si për individët, ashtu edhe për bizneset.

Lexoni intervistën e plotë më poshtë

Dokumenta ndihmëse

Intervista Monitor

Lajme te tjera